ترجیح شما

تامین کننده مونومرهای طبیعی

عصاره رادیکس بوپلوری

عصاره رادیکس بوپلوری

ریشه گیاه چند ساله Bupleurum chinensis DC.یا Bupleurum scorzonerifolium از خانواده Umbelliferae.به طور جداگانه Bei Chai Hu یا Nan Chai Hu نامیده می شود.Bei Chai Hu عمدتا در استان های Hebei، Henan، Liaoning تولید می شود.Nan Chai Hu عمدتاً در استان های Hubei، Sichuan، Anhui چین تولید می شود.به طور کلی، Bei Chai Hu بهتر است به عنوان دارو استفاده شود.برای کاهش درمان خارجی گرما، کبد صاف، برای درمان اتساع شکم استفاده می شود