ترجیح شما

تامین کننده مونومرهای طبیعی

عصاره Tripterygium Wilfordii

عصاره Tripterygium Wilfordii

Tripterygium wilfordii Hook F (TwHF) به طور گسترده در طب سنتی چینی برای درمان آرتریت روماتوئید و سایر بیماری های خود ایمنی و التهابی استفاده شده است، همچنین به عنوان یک عامل سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده می شود که در چین برای بیماران مبتلا به سندرم نفروتیک اولیه (NS) تجویز می شود. برای بیش از دو دهه.اگرچه بیماران مبتلا به NS اولیه در چین از درمان TwHF بهره مند شده اند، خواص آن هنوز به طور کامل شناخته نشده است.

12بعدی >>> صفحه 1/2