உங்களுக்கு விருப்பமானது

இயற்கை மோனோமர்களின் சப்ளையர்

Radix Bupleuri சாறுகள்

Radix Bupleuri சாறுகள்

வற்றாத மூலிகையான புப்ளூரம் சினென்சிஸ் டிசியின் வேர்.அல்லது அம்பெல்லிஃபெரே குடும்பத்தின் புப்ளூரம் ஸ்கார்சோனெரிஃபோலியம்.Bei Chai Hu அல்லது Nan Chai Hu என தனித்தனியாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது.Bei Chai Hu முக்கியமாக Hebei, Henan, Liaoning மாகாணங்களில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது;Nan Chai Hu முக்கியமாக சீனாவின் Hubei, Sichuan, Anhui மாகாணங்களில் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.பொதுவாக, Bei Chai Hu மருந்தாகப் பயன்படுத்துவது நல்லது.இது வெப்பத்தின் வெளிப்புற சிகிச்சை, தட்டையான கல்லீரல், அடிவயிற்றின் விரிவாக்கத்திற்கு சிகிச்சையளிக்கப் பயன்படுகிறது