Ưa thích của bạn

nhà cung cấp monome tự nhiên

Saikosaponin A

Mô tả ngắn:

CAS Không : 20736-09-8
Catalog No : JOT-10071
Công thức hóa học: C42H68O13
Trọng lượng phân tử : 780,993
Độ tinh khiết (bởi HPLC): 95% ~ 99%


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Tên sản phẩm: Saikosaponin A
Từ đồng nghĩa :
Sự tinh khiết : 98% + bởi HPLC
Phương pháp phân tích:
Phương pháp nhận dạng :
Vẻ bề ngoài: bột trắng
Gia đình hóa học : Triterpenes
Canonical SMILES : CC1C (C (C (C (O1) OC2CCC3) (C (C2 (C) CO) CCC4 (C3C = CC56C4 (CC (C7 (C5CC (CC7) (C) C) CO6)
Nguồn Botanical : Bupleurum falcatum, Bupleurum chinense và Bupleurum kunmingense

  • Trước:
  • Tiếp theo: