ưa thích của bạn

nhà cung cấp monome tự nhiên

Saikosaponin A

Mô tả ngắn:

Số CAS: 20736-09-8
Danh mục số: JOT-10071
Công thức hóa học: C42H68O13
Trọng lượng phân tử: 780.993
Độ tinh khiết (bằng HPLC): 95%~99%


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Tên sản phẩm: Saikosaponin A
từ đồng nghĩa:
Độ tinh khiết: 98% + bằng HPLC
Phương pháp phân tích:
Phương pháp nhận dạng:
Vẻ bề ngoài: bột trắng
Gia đình hóa học: Triterpene
CƯỜI chuẩn mực: CC1C(C(C(C(O1)OC2CCC3(C(C2(C)CO)CCC4(C3C=CC56C4(CC(C7(C5CC(CC7)(C)C)CO6)
Nguồn thực vật: Bupleurum falcatum, Bupleurum chinense và Bupleurum kunmingense

  • Trước:
  • Kế tiếp: