ưa thích của bạn

nhà cung cấp monome tự nhiên

Chiết xuất Tripterygium Wilfordii

Chiết xuất Tripterygium Wilfordii

Tripterygium wilfordii Hook F (TwHF) đã được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền Trung Quốc để điều trị viêm khớp dạng thấp và các bệnh viêm nhiễm và tự miễn dịch khác, nó cũng được sử dụng như một chất ức chế miễn dịch, đã được kê đơn ở Trung Quốc cho bệnh nhân mắc hội chứng thận hư nguyên phát (NS) trong hơn hai thập kỷ.Mặc dù những bệnh nhân mắc hội chứng NS nguyên phát ở Trung Quốc đã được hưởng lợi từ việc điều trị bằng TwHF, nhưng các đặc tính của nó vẫn chưa được hiểu đầy đủ.

 • Tripterifordin

  Số CAS: 139122-81-9
  Danh mục số: JOT-11809
  Công thức hóa học: C20H30O3
  Trọng lượng phân tử: 318.457
  Độ tinh khiết (bằng HPLC): .95
 • triptonua

  Số CAS: 38647-11-9
  Danh mục số: JOT-10491
  Công thức hóa học: C20H22O6
  Trọng lượng phân tử: 358.39
  Độ tinh khiết (bằng HPLC): 95%~99%
 • Wilforine

  Số CAS: 11088-09-8
  Danh mục số: JOT-11240
  Công thức hóa học: C43H49NO18
  Trọng lượng phân tử: 867.854
  Độ tinh khiết (bằng HPLC): 95%~99%
 • Wilforgine

  Số CAS: 37239-47-7
  Danh mục số: JOT-11241
  Công thức hóa học: C41H47NO19
  Trọng lượng phân tử: 857.815
  Độ tinh khiết (bằng HPLC): 95%~99%
 • quay tròn

  Số CAS: 10097-84-4
  Danh mục số: JOT-11526
  Công thức hóa học: C21H25NO4
  Trọng lượng phân tử: 355.43
  Độ tinh khiết (bằng HPLC): 95%~99%
 • Wilforlide A

  Số CAS: 84104-71-2
  Danh mục số: JOT-10492
  Công thức hóa học: C30H46O3
  Trọng lượng phân tử: 454.695
  Độ tinh khiết (bằng HPLC): 95%~99%
 • triptonua

  Số CAS: 38647-11-9
  Danh mục số: JOT-10491
  Công thức hóa học: C20H22O6
  Trọng lượng phân tử: 358.39
  Độ tinh khiết (bằng HPLC): 95%~99%
 • Triptolide

  Số CAS: 38748-32-2
  Danh mục số: JOT-10201
  Công thức hóa học: C20H24O6
  Trọng lượng phân tử: 360.406
  Độ tinh khiết (bằng HPLC): 95%~99%
 • Celastrol

  Số CAS: 34157-83-0
  Danh mục số: JOT-10200
  Công thức hóa học: C29H38O4
  Trọng lượng phân tử: 450.619
  Độ tinh khiết (bằng HPLC): 95%~99%
 • Wilforlide A

  Số CAS: 84104-71-2
  Danh mục số: JOT-12436
  Công thức hóa học: C30H46O3
  Trọng lượng phân tử: 454.695
  Độ tinh khiết (bằng HPLC): 95%~99%
 • Tripterifordin

  Số CAS: 139122-81-9
  Danh mục số: JOT-11809
  Công thức hóa học: C20H30O3
  Trọng lượng phân tử: 318.457
  Độ tinh khiết (bằng HPLC): 95%~99%
 • Tripdiolua

  Số CAS: 38647-10-8
  Danh mục số: JOT-10493
  Công thức hóa học: C20H24O7
  Trọng lượng phân tử: 376,4
  Độ tinh khiết (bằng HPLC): 95%~99%