ඔබ කැමති

ස්වාභාවික මොනෝමර් සැපයුම්කරු

අපව අමතන්න

Chengdu Gelipu Biotechnology Co., Ltd.

ලිපිනය

Building11, Liando U Valley Ind. No.555, Yongke Road, WenjiangDist., Chengdu City Sichuan පළාත

විද්යුත් තැපෑල

scglp@glp-china.com

scglp@outlook.com

 

දුරකථන

WeChat/Mob: 13350802083

දුරකථන: +86-28-87075086

WeChat/WhatsApp: 13350802083

                                         

පැය

සඳුදා සිකුරාදා

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?